سیستم اینترنتی اتوماسیون تغذیه دانشگاه فسا

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
CaptchaImage

 
   
         
- توجه: در صورت عدم دسترسي به بعضي از مواد اوليه غذايي امكان تغيير در برنامه وجود دارد. - ساعت رزرو غذا هرروز تا چهار شنبه قبل از ساعت 13 مي باشد لذا جهت رزرو غذاي شنبه هفته بعد تا چهارشنبه قبل از ساعت 13 مي بايست اقدام شود. - نظر به اينکه ساعات توزيع غذا در وعده ناهار از 11/45 الي 13/30 و وعده شام 18 الي 19/30 مي باشد، دانشجويان محترم مي توانند از ساعت 13/35 و همچنين 19/35 نسبت به خريداري ژتون فراموشي از دستگاه تغذيه با موجودي حساب خود اقدام نمايند. - اساتيد و کارکنان محترم جهت رزرو غذاي خود از سلف هاي 3 و 4 و 5 مي توانند استفاده نمايند
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                     Version : 7.420